094-01.<<֧1>>, "Fulcrum 1", 2008.10.17, Tai Wang, 126x255cm, Edition 6